Grûnder og daglig leder Inge Ås og meg på messe i Hønefoss, høsten 2016

Iliana akademiets SELVutviklingsutdannelse

Iliana akademiet er Norges eldste skole innen SELVutvikling, holdt kurs side 1983.

Vi KAN SELVutvikling!

Kursene er selvstendige og kan tas individuelt, eller som Modul 1 i Livsveilederutdannelsen/ life coach eller Energi og  Faghealing utdannelsen.

Melder du deg på alle de tre første kursene, kurs 1 , 2 og 3 får du redusert pris!

Se dato oversikt:

SELVutvikling med dybde og humor! 

En spennende reise mot større klarhet, retning og mening.

Vil du blir mer deg SELV?
Du kan styrke ditt grunnfjell/ din grunnmur!

Du kan finne ditt indre kompass.

Slik blir du modigere i ditt eget liv, og kan skape mer av det du ønsker.

Aktiv SELVutvikling vekker byggmesteren (SELVet)
Vår personlighet er som et bygg som består av mange strukturer, hvor noen av dem samarbeider bedre enn andre.

Når du får oversikt, og du selv bruker verktøyene du trenger, kan du virkelig omskape ditt liv til noe mer. Du kan sette dine erfaringer og din historie inn i en ny ressursorientert sammenheng.

SELVutvikling er en todelt prosess

Den ene er en personlig, psykologisk prosess – gamle tankemønstre, misforståelser og tolkninger av hendelser blir omformet og forløst, og vi vi kler oss ut av personlighetens garn.
Til dette trenger vi metoder som gir mulighet til innsikt, refleksjon, avlæring og ny innlæring.

Den andre delen er en dypere, spirituell prosess. Dette er en gjenerobring og en oppvåkning hvor vi kommer i kontakt med vårt indre, gjennom å huske hvem vi dypest sett faktisk er og kan bli - ved se oss SELV i en større sammenheng.
Til dette trenger vi meditasjon og nonverbale metoder som tegning, yogaøvelser, drømmereiser, visualisering m.m.

Kurs 1: Meditasjon og kreativ selvutvikling, Kurs 2: Relasjoner og frihet, Kurs 3: Tanke og affirmasjon

Kurs 4: Helbredelse av det indre barn, Kurs 5. Kommunikasjon og lyd. 

Å GJØRE er viktig  - med å VÆRE er basisen for alt vi gjør! 

Jeg kommer gjerne andre steder i landet for å holde kurs. Da trenger jeg en som ordner med lokale og minimum 7 deltagere.

For mer informasjon om kursene, samt de andre utdannelsene Se: www.iliana.no 

Skriftlig bindende påmelding: e-post: kontor@iliana.no

Meditasjon og kreativ selvutvikling

Kurs I  Meditasjon og kreativ selvutvikling                         

Du får kartlagt din egen situasjon og du får tilgang til nye ressurser. Du lærer grunnleggende meditasjon- og pusteøvelser, verktøy for drømmetolkning, og visualisering gjennom ulike øvelser som kan bli dine redskaper til egenutvikling i hverdagen. Kurset er et kurs for og med deg og er selvhealing i praksis. Det du vil dele kan du dele med gruppen – det du vil spørre om er det rom for at du spør du om - og ellers vil du få glede av å lytte til ILIANA læreren og de andre i gruppen.

Vi definerer begreper som energi, healing og SELVutvikling. Hva er en stemning, et energifenomen eller elektromagnetisme, frekvens, bølgelengde ? I hjernen finnes beta-, alfa-, theta- og deltabølger. Alt etter som vi er våkne, slapper av eller sover. Mange teorier kan ikke alltid snakke sammen! ”Alternative” forklaringsmodeller. er basert på egne teorier ofte fra østen. Akupunktører snakker om Chi. Homøopater snakker om å stimulere vitalkraft. Healere snakker om mer og mindre energi, i flyt eller stagnert. Hva er det egentlig vi snakker om? Ubevisst, underbevisst, bevisst og våken er begreper vi skal se på. Hva er aura og hva er et chakra? Og hvor kommer teoriene fra? Energifeltet rundt og gjennom kroppen bærer din historie, dine tanker, emosjoner og din kropp. Energifeltet påvirkes av dine tanker, din kontroll og din balanse på mange plan. Hovedorganene i dette feltet kalles chakra – eller energihjul. Du vil lære om disse chakraene teoretisk og du vil erfare dem gjennom egne øvelser slik at du selv kan avgjøre om dette bare er påstander og filosofi eller nyttige metoder. Du vil forstå hva en blokkering kan være og lære metoder til å transformere den igjen.

Helg kurs: 

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00, Lør. kl.10.00 - ca. kl.19/20.00, Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00

Relasjoner og frihet

Kurs II Meditasjon, Relasjoner og Frihet                           

Du lærer indre måter å løsne på uønskede forbindelser til mennesker rundt deg, og du lærer harmonisering av stemninger i et rom. Du lærer bl.a. om hvordan soverommet ditt bør innredes for å få bedre søvn.

På dette kurset lærer du hvordan du kan utføre en energi-balansering på andre. Dette er kontakthealing. Og med utgangspunkt i chakra - som dører til transformasjon - går vi videre i forståelsen av hvordan blokkeringer inneholder skjulte, ubrukte talenter.

Har du lurt på hva som kan påvirke deg og hva som ikke kan påvirke deg? I kroppen din er det pluss- og minusioner, elektrisitet, kjemiske reaksjoner m.m. Vi lever i et univers hvor magnetfeltet rundt jorda og de kosmiske strålene fra sola påvirker oss. Vi påvirkes bl.a. av krystallene i jordskorpa og elektro-magnetiske bølger. Vi kan også bli påvirket av andres stemninger og stemninger i rom. Lys, lyd, varme, kulde, mat og drikke påvirker oss. For ikke å snakke om mobiltelefon og mikrobølgemat. Noe av dette er det viktig å vite noe om – og noe er det viktig å unngå.

Vi skal snakke om "beskyttelser" som fungerer og ikke fungerer. Likevel er vi selvstendige vesener. Hvor går grensene? Hva kan du kontrollere og hva kan du ikke påvirke? Din personlige aura er nemlig kun din egen.

Gjennom testing av bl.a. mineraler og krystaller, arvegods og smykker, vil du oppleve hvordan også ting kan influeres av energi.

Helg kurs: 

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00, Lør. kl.10.00 - ca. kl.18/19.00, Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00 

Tanke og affirmasjon

Kurs III Meditasjon, Tanke og affirmasjon

På dette kurset lærer du å forandre tanker og forstå hvordan gamle ideer og trossystemer kan være i veien for det du ønsker.

Du lærer teknikker som produserer personlige affirmasjoner ( bekreftelser ) som faktisk fungerer. Har du spurt deg selv: Hva ønsker jeg meg? Hva hindrer meg? Og hva vil jeg oppnå hvis jeg fikk det? Dette er spørsmål vi skal se på.

Du er tenkeren - ikke selve tanken. Du lærer å vekke intuisjonen og samtidig bruke det logiske og kritiske sinn som et kraftig verktøy til innsikt Tankene dine kan være påvirket av ubevist frykt og nedarvet synsing og kan desverre hindre deg i å oppdage nye ting i livet. Vi skal se på hvordan du kan dette fantastiske instrumentet bli din virkelige venn?.

Den "vinkel" du ser verden fra er også en tankeform. Der du pleier å plasserer deg i et rom kan også være viktig å vite noe om. Hvordan kan du finne ditt "kraftsted" i sosiale sammenhenger? Ved å flytte deg fysisk – kan du oppdage nye tanker og finne nye roller.

Vi fortsetter med meditasjon og du lærer viktige energiøvelser som øker flyten mellom chakraene og som gir støtte til ditt fundamentale uttrykk, din fundamentale kontroll og din fundamentale balanse. I tillegg lærer du fjernhealing, en virkningsfull måte å hjelpe mennesker rundt deg på, og som slettes ikke er så «fjernt» som mange tror og som det er forsket mye på.

2018

Start:  

Helg;

Tider: Fre. kl.18.00 - 22.00, Lør. kl.10.00 - ca. kl.18/19.00, Søn. kl.10.00 - ca. 17/18.00

Helbredelse av det indre barn

Kurs IV Meditasjon, Helbredelse av det indre barnet

Nå er du klar for et dypdykk inn i deg SELV!. Hver skuffelse har produsert områder av tilbakeholdt energi. Hver erfaring har skapt en energistruktur som er basert på ideer om hva du tror er mulig eller ikke. Mangeltankeganger holder oss igjen fra å leve og oppleve livet. Og bak alt dette ligger det ”indre barn” som bare venter på å få komme ut i solen igjen. Et ukeskurs med meditasjoner, selvhealing og energibalanseringer i par og i gruppe. Vi  øver opp evnen til å snakke med ”det indre barnet”. Vi arbeider med dype transformasjoner av grunnleggende bindinger / blokkeringer som forløser ubrukte elelr undertrykte talenter og ressurser. Det indre barnet skal endelig bli sett og hørt! Vi forteller livshistorier i smågrupper. Endelig kan du bli hørt uten avbrytelser! Ryggen skal få sin oppmerksomhet! Hver morgen gjør vi enkel yoga og ryggøvelser. Du lærer de 5 fantastiske tibetanske ritene – som er øvelser for foryngelse på mange plan. Vi skal være en del ute – spesielt når vi øver på gangarter og gåmeditasjon! Dette har med tidlig krabbing og bruk av de to hjernehalvdelene å gjøre, noe som gjør at dyslektikere kan få noe eget ut av denne. Forskjellige spirituelle utviklingsteorier er også en del av kurset. Vi snakker om å uttrykke emosjoner som legger grunnlaget for muligheten til å tenke nytt. Tanke gir støre mulighet til å velge. Nye valg åpner igjen de indre sansene. Visdom kommer fra forbindelsen til andre. Og ånd – vel, det kan vi også kalle ”ikke form.”

Har du jobbet mye med energiarbeid, visualisering og chakra kan du gå rett inn på kurset etter avtale med lærer. Det er likevel en fordel for deg å ta alle kursene i rekkefølge og helst ser vi at du har gjennomgått kurs I og II før dette kurset.

Kurset blir holdt enten i Heggedal, eller så kan vi evt reise et annet sted og holde kurset. Enten på fjellet i sydenden av Rondane, der vi bor i en felles hytte, eller et annet sted.

Tider kan variere alt etter som hvor kurset holdes. Holdes det et sted hvor man overnatter og spiser kommer kost/logi i tillegg til kursprisen.

Dato og sted kommer senere

Sted: Heggedal eller på fjellet på Fåvang i Gudbrandsdalen

Kommunikasjon og lyd

Kurs V Meditasjon, Kommunikasjon og lyd

Spørsmål er det viktigste i all kommunikasjon. Like viktig er kunnskapen om at den andre ikke er inne i ditt eget hode.

Vi skal kartlegge dine reaksjoner når kommunikasjonen ikke blir slik du vil. Er det du gjør smart? Blir resultatet slik du ønsker? Er du en igangsetter, en videreutvikler eller en avslutter?

Metodene vi benytter er mange – fra teatersport til meditasjoner og drømmereiser. Er du klar over hva du i realiteten sier og hva du ikke sier?

Du lærer å lytte til din indre stemme som er grunnlaget for klar kommunikasjon.

Du lærer om og vi øver på ”de 5 nivåer” i effektiv kommunikasjon. Konkret, tanke, emosjon, ønske og vilje.

Gjennom drømmereisen, lydhealing og JA - og NEI øvelsene får du også tak i din vilje og dine grenser. Energiøvelser er en viktig del av dette kurset også.

På dette kurset er vi er noe inne og om mulig noe ute.

Helg: Tider: Torsdag: kl 18:00 - ca 22:00, Fredag, lørdag og søndag: kl 10:00 - ca kl 17:00

Sted: Heggedal, eller på fjellet på Fåvang i Gudbrandsdalen

Inge Ås og meg på messe i Hønefoss, høsten 2016