Den helsefrembringende treningsmetoden, for kropp og sinn!

Ta kontakt hvis du vil være med på kurs her i Heggedal.

Ønsker du å arrangere kurs i qigong, så kan jeg komme å holde et helgekurs. Ta kontakt!

GRUNNER TIL Å TRENE MEDISINSK QIGONG, FRA BIYUN AKADEMIET:

Øvelsene er basert på mange tusen års Kinesiske tradisjoner, og ut fra et Kinesisk Medisinsk perspektiv for å bedre helsetilstanden vår helhetlig.

Øvelsene er enkle,med rolige bevegelser. Stimulerer alle energibanene / meridianene i kroppen, masserer indre organer og smører leddene. Gir en indre mental ro.

Det kan:

Forbedrer allmenhelsen, forebygger sykdommer, forbedrer blodsirkulasjonen, øker energi nivået i kroppen, motvirker aldringsprosessen, forbedrer konsentrasjonen og innlæringsevnen, forbedrer tilstedeværelsen, motvirker stress og spenninger, styrker immunforsvaret, koordinerer og balanserer kropp og sjel, fremmmer kreativitet og psykisk velvære

Hvem passer treningen for?

ALLE som kan stå, bortsett fra noen helt spesielle grupper. 

Hvorfor  trene Biyun metoden?

Den er enkelt og naturlig, lett å lære seg. Treningen kan utøves når som helst og hvor som helst. Er et levende system som bygger på genuine tradisjoner, kombinert med et moderne pedagogisk opplegg.

Autoristerte instruktører

Skriftlig bindende påmelding: monawallinsolvik@gmail.co

Medisinsk Qigong

Grand Master Fan Xiulan og meg

 Om medisinsk qigong

Den tradisjonelle kinesiske medisinens røtter går mer enn 5000 år tilbake i tid. De gamle kineserne hadde så stor medisinsk kunnskap at de klassifiserte de ulike indre organene og deres funksjoner mange hundre år før denne kunnskapen utviklet seg i vesten. I Kina har man utarbeidet et medisinsk system som gjør det mulig å behandle sykdommer i samsvar med et helhetssyn på mennesket. De fire hovedgrenene er medisinsk qigong, akupunktur, urtemedisin og tuina – kinesisk massasje.

Qi kan oversettes med livskraft eller energi. I likhet med elektrisk energi kan vi ikke se eller ta på den. Likevel vet vi at den eksisterer og vi har mulighet til å benytte oss av den.

Gong kan oversettes med metode, teknikk eller prestasjon.

Millioner av kinesere har under årtusener i samklang med naturen praktisert fysiske øvelser og mental trening for å fremme sin helse. Man anser at mennesket er født med en viss mengde av grunnleggende livsenergi (Yuan Qi). Gjennom qigongtrening kan man aktivere dette livspotensialet og dermed optimalt utnytte kroppens selvhelbredende egenskaper.

Qigong stimulerer og styrker ledd, muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon på en naturlig og velgjørende måte. 

Vår indre visdom;

Vi behøver lære oss å ta vare på vår indre visdom, og få en dypere forståelse for oss selv, et dypere utbytte med naturen.

Det er ikke nok å se seg i speilet og si: «Ja, det der er jeg». Vi trenger å se dypt inn i oss selv for å få vite hvem vi virkelig er. Små barn lever spontant i en slik dyp tilstand. Først i tre-fireårsalderen begynner vi å bygge opp et forråd av kunnskaper om den ytre verden. Det er en naturlig utvikling som fører til at vi etter hvert mister forståelsen for den indre verden. Vi fanges av den ytre verdens krefter, tilpasser oss dens krav og forventninger. Vi oppslukes av arbeidet med hjem, familie osv. Vi gifter oss, får barn og barnebarn. Men hva hender med vårt egentlige jeg, vårt indre? Husker vi å lytte til det? 

Hjertet er sjelens bolig. Hjertet er som et speil. For å få en ren og klar forståelse av oss selv og verden, trenger vi først å pusse speilet. Om vårt hjertes speil er klart, kan vi få en klar forståelse for alle opplevelser og situasjoner som møter oss i livet.

Qigong er en metode for å rense hjertet og erverve en slik dyp forståelse. Vi kommer i kontakt med vår opprinnelige livskraft og gir den en mulighet til å komme til uttrykk gjennom å stenge av intellektets «datamaskin» og ved dyp avslapning. Intellektet forblir en betrakter i bakgrunnen, mens vårt indre barn får anledning til å utfolde seg fritt.

Man kan stilne tankene gjennom å konsentrere seg om et ord – for eksempel «ro», «stillhet», «ingenting finnes». Vent så på fordypningen, den frie strømmen av livskraft, med en stille lykkefølelse. En slik lykkelig forventning får den opprinnelige livskraften til å blomstre helt naturlig. I en tilstand av tomhet kan den uttrykke seg uhindret og følge sin indre rytme. 

Den opprinnelige livskraften kommer fra besteforeldre og uendelig med generasjoner bakover, og finnes latent i nyreområdet, det såkalte mingmen. Det er en meget kjærlighetsfylt energi som hjelper organismen vår med å komme i balanse. Jo lenger og oftere vi er i den tankefrie tilstanden, desto friere kan den opprinnelige livskraften virke.

Qigongens myke, rolige øvelser hjelper oss med å komme inn i den opprinnelige livskraftens strøm. Når vi kjenner at det skjer, slipper vi alt og følger med. Livskraftens strøm er som en elv, vi tar i mot uansett hva den bringer med seg, uten at intellektet blander seg inn og begynner å analysere. Vi har en ryggsekk fylt med minner, redsler, forventninger. Den er tung å bære, men vi trenger ikke slepe på alt om er i den. Vi kan sitte ved elvebredden og bare iaktta det som passerer.

Jo fortere vi kvitter oss med det gamle, jo større mulighet har vi til å forhøye vår livskvalitet. La livskraften skylle bort det unødvendige og uønskede. 

Fan Xiulan

(Oversatt fra svensk av Trude Eker)

 

Om Fan Xiulan

Grunder av Biyun akademiet, Grand Master Fan Xiulan 

Fan Xiulan lærte seg allerede som barn Qi Gongens hemmeligheter av sin farmor.

Som lege i tradisjonell kinesisk medisin (TKM) har hun spesialisert seg på medisinsk Qi Gong og hun utviklet Biyun – Den helsebevarende metoden for over 20 år siden.

Formålet var til å begynne med å hjelpe eldre mennesker. Det viste seg derimot raskt at hun hadde skapt et system som passer gammel så vel som ung og som er virksom mot både kroniske og akutte plager. 

Fan Xiulan har vært autorisert Qi Gong-mester i mange år.

I dag er hun styreleder i World Academic Society of Medical Qi Gong, og visegeneralsekretær i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

Siden 1992 har Biyunmetoden utviklet seg i Sverige under Fan Xiulans veiledning, og i 1995 startet Biyunskolen i Ørbyhus i Sverige.

Utdannelse i Biyunmetoden skjer hovedsakelig med Fan Xiulan som hovedlærer.

I Norge eksisterer det (2012) mer enn åtti aktive instruktører i Jichu Gong (Trinn 1) hvorav mer enn halvparten også er instruktør i Dong Gong (Trinn 2).

Grand Masteren underviser ikke bare på Biyunskolen, men også andre plasser og i samarbeid med ulike institusjoner, organisasjoner, bedrifter med mer.

Hittil har fan Xiulan reist til Norge 2 ganger i året for å holde kurs for viderekommende og vil kanskje fortsette med det. 

Følgende kurs i qi gong er utviklet av Fan Xiulan:

 MEDISINSK QIGONG:

 Jichu gong, Dong gong, 5-elementers qi gong, Wai qi A, Wai qi B, Barne qi gong,

 Peace Power/Fredkraftens qi gong, retter seg mot ungdom, unge voksne,

 Delfinkraftens qi gong, Senior qi gong, Foryngelses qi gong, Stille qi gong,

 Kvinnens qi gong, Mannens qi gong

 

 

 

Med vennlig hilsen

Mona Wallin Solvik