Generelt om SELVutviklingskurs!

Kursene er basert på et holistisk livssyn,

hvor fokuset er at alle har sine egne svar!

Passer for deg som vil finne egne svar, og som har forstått at all endring starter med deg selv.

For å være med på å skape fred på moder jord, for å øke bevissthetsnivåene og områdene, samt å høyne sine egne eneriger.

Kursene er for deg som ønsker og vil forstå mer av deg SELV.  

Finne tilbake til deg SELV og den du dypest sett er!

Ønsker å få indre ro og harmoni. 

Redusere dagliglivets stress.

Takle stressede situasjoner med bedre ro og harmoni.

 For deg som er villig til å gå i endringsprosesser.

Ønsker du å ta ansvar for eget liv, tanker, følelser, reaksjoner, ord og handlinger?

Lære av dine tidligere erfaringer og ta i bruk din egen indre kraft og styrke ?

Bruke dine ressurser og talenter ?

Skap fred og ro i deg selv, så kan du være med på skape fred og ro i omgivelsene rundt deg, som igjen vil være med på å bidra til fred i verden!

Vil du være en aktiv medskaper, og få mer av det livet du vil leve, og hvordan du vil ha det ?

Svarer du JA på flere av disse spørsmålene? 

Ja da kan dette være noe for deg!

Med vennlig hilsen

Mona Wallin Solvik