Klassisk massasje og livsveiledning

Klassisk massasje!

Min utdannelse som massasjeterapeut har jeg fra Axelssons Body Work School.

Jeg jobber i dybden med muskelaturen på en myk måte, og holder meg innenfor grensen på godt/vondt.

Dersom klienter vil, kan vi ha samtaler om hva som kan være den bakenforliggende årsaken til at musklene har spent seg, og underliggende musklene har gitt opp. 

Det fysiske, emosjonelle og det mentale henger sammen. 

Hel kroppsmassasje/ Relax/healing massasje

Dette er en ren avslapningsmassasje for kropp og sjel!

Her råder stillhet og ro, til behagelig rolig musikk for kun velbehag.

Dette er for deg som vil unne deg en god og behagelig avslappende stund for kropp og sjel!

Healing.

En ren healing/energi behandling. Jeg bruker både kontakthealing med hendene på kroppen til klienten, og jeg jobber i auraen og kapasitetslaget. Det hender også at jeg kan forsterke healingen med symboler, lyd, og at klienter deltar aktivt.

Det er alltid klienten som bestemmer for hva den vil ta imot, både på et bevisst og ubevisst plan.

Vondter i kroppen har en sammenheng med det mentale og det emosjonelle. Det er like viktig å jobbe med alle 3 nivåer. Fysisk, mentalt og emosjonelt.

For meg er det essensielt å jobbe med både kropp, sinn og ånd/energi og emosjoner/følelser. Alt henger sammen. 

Livsveiledning/coaching, for SELVinnsikt.

Veiledningen er basert på en gjensidig respekt mellom klienten og meg, som likeverdige partnere, der klienten har sine egne svar.

Hovedsakelig går veiledningen / dialogen ut på samtaler og spørsmål. Jeg bruker også ulike metoder som bl.a. NLP øvelser, healing, massasje, energi øvelser, regresjon, øvelser for å "se" fremover i tid, drømmearbeid, meditasjon, og flere andre redskaper. Det kommer helt an på hva klienten ønsker og trenger. Det blir vi enige om. Jeg er et redskap som kan hjelpe klienter til å finne sine egne svar.

Klienten kan komme med alle temaer som har i livet å gjøre.

Føler du at du sitter fast, stanger hodet i veggen, ikke kommer videre, har konkrete problemstillinger som du ønsker å endre, gamle tankemønstre/handlings mønstre som du vil endre osv, ja da kan en veiledningstime være noe for deg.

Mitt fokus er å hjelpe klienter og deltagere til å finne egne ressurser, muligheter, innsikter og løsninger. Være en støttespiller i endringsprosesser og finne nye retninger, nye eller andre løsninger/ tankemåter/ trossystemer, osv som erstatter det gamle som ikke tjener deg lenger. Det er viktig at klientene og deltagerne ta ansvar for sitt eget liv, tanker, følelser, reaksjoner, og hverdagen sin. Jeg kan komme med forslag til hvordan de kan integrere ressurser og talenter, som igjen kan bli til naturlige evner.

Mitt hovedmål er å hjelpe mine medmennesker til å skape mer frihet, glede, kjærlighet og harmoni i hverdagen sin. Finne fred i seg selv og med de nærmeste. Da skaper vi et godt grunnlag for å bidra til fred på jorden! 

For timebestilling, ring; 97 71 91 46.

Avbestilling av time må skje innen 24 timer før.

Dersom det ikke skjer, må timen betales i sin helhet.

Jeg har 20 års erfaring som massasjeterapeut.

Ørelysbehandling er en god måte å få renset ørene på!

20. nov, 2012

Med vennlig hilsen

Mona Wallin Solvik